De leerdoelen van 'Tijdvak 9: Twee wereldoorlogen` worden behandeld in zes opdrachten.