De leerdoelen van 'Tijdvak 6: Regenten en vorsten` worden behandeld in zes opdrachten.