De leerdoelen van 'Tijdvak 5: Ontdekkers en hervormers` worden behandeld in vijf opdrachten.