De leerdoelen van 'Tijdvak 4: Steden en staten` worden behandeld in drie opdrachten.