De leerdoelen van 'Tijdvak 3: Monniken en ridders` worden behandeld in vier opdrachten.