De leerdoelen van 'Tijdvak 2: Grieken en Romeinen` worden behandeld in zes opdrachten.