De leerdoelen van 'Tijdvak 1: Jagers en boeren` worden behandeld in de volgende opdrachten.